Фигура (Figure) — Значение термина

Рейтинг самых лучших платформ с бинарными опционами за 2020 год:
 • БИНАРИУМ
  БИНАРИУМ

  1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник

фѝгура

Тълковен речник

мн. фигури, ж.
1. Спец. В геометрията – заградена от непрекъсната линия плоскост, както и съвкупност от разположени в определен ред точки, линии, повърхности или тела. Геометрична фигура.
2. Очертание на нещо, външен вид; образ. Тази фигура ми е неизвестна. Една фигура се изгуби в мрака.
3. Това, което се описва, очертава върху някаква плоскост при движение, танц, летене, плетене и др.
4. Схема, таблица и др. за илюстрация в книга.
5. Очертание на човешкото тяло; телосложение. Елегантна фигура. Пълна фигура.
6. Скулптурно или живописно изображение на човек или животно. Мраморна фигура. Картина с няколко фигури.
7. Прен. Човек с неговите особени качества, обикн. в литературата, историята и др.; образ, герой. Голяма фигура в българската история е Паисий.
8. Изваяни метални, дървени или др. приспособления за игра на шах. Най-силната шахматна фигура е царицата.
9. Спец. В стилистиката – устойчива и повтаряща се конструкция от думи, която усилва изразителността на речта. Стилистична фигура.

Синонимен речник

(същ.) образ, форма, изображение, лице, вид, очертание
(същ.) телосложение, стойка
(същ.) външен вид, външност, тяло
(същ.) лик, портрет, статуя, подобие
(същ.) илюстрация, чертеж, диаграма
(същ.) рисунка, плетеница, декоративен мотив
(същ.) силует
(същ.) човек, облик

Българо-Английски речник

1. figure
геометрична ФИГУРА a geometrical figure
скулптурна ФИГУРА sculpture, statue
2. (на човек, и прен.) figure
стройна ФИГУРА а slender figure
комична ФИГУРА a comic figure, a figure of fun
представлявам жалка ФИГУРА cut a poor figure
голяма ФИГУРА an outstanding figure
централна ФИГУРА (в роман) a central figure
3. лит. figure (of speech)
4. карти face-card, court-card
5. шах (chess-)man, piece
играя с белите/черните фигури play white/black
6. (при кънки, танц, фехтовка) figure

Подробна информация от Wikipedia

Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.

ФИГУРА

Содержание:

Найдено 5 определений термина ФИГУРА

ФИГУРА

Разделение фигуры и фона можно показать на примере так называемых двузначных рисунков, отдельные части коих могут восприниматься то как фигура, то как фон. Так что фигура и фон имеют не только описательные, но и функциональные различия. В восприятии зрительном фон выполняет функцию системы отсчета, относительно коей оцениваются цветовые, пространственные и другие характеристики фигуры. Отношение фигуры и фона лежит в основе различных видов константности.

Соотношение фигуры и фона среди свойств восприятия находится ближе всего к физико-физиологическим закономерностям. Выделение фигуры из фона, объекта восприятия из всех остальных предметов — биологическая необходимость. У животных выделение определенных объектов, жизненно важных для них, нередко заложено генетически. Возможность выйти за пределы умвельта реализуется, если организм может реагировать на предмет, пребывающий за пределами его умвельта, и именно на предмет, а не на его отдельное свойство.

Какого брокера бинарных опционов выбрать?
 • БИНАРИУМ
  БИНАРИУМ

  1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

У человека выделение фигуры из фона и удержание фигуры как объекта восприятия включает психофизиологические механизмы, но определяется личностными, социальными факторами. В гештальт-психологии показано, что любое плоскостное изображение при восприятии расслаивается на фигуру и фон. При длительном восприятии фигура и фон меняются местами. Фигура всегда выдвинута вперед, фон — отодвинут назад, хотя без иллюзии объемности; фигура богаче фона содержанием, ярче фона. И мыслит человек о фигуре, а не о фоне.

Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник

figure

Английско-Български речник

I. n
1. фигура, образ, облик, външен вид; човек; тяло; телосложение; to lose o.’s

напълнявам, развалям фигурата си; to have a substantial

пълен съм; a fine

of a man (woman) хубав (представителен) мъж (жена); a

of fun разг. смешна фигура, смешен човек, карикатура; to cut (make) a

имам смешен (жалък) вид; играя важна роля, правя впечатление; to cut a sorry

не правя никакво впечатление, жалък съм; a person of

забележителен човек; човек, който прави впечатление; to cut no

ам. нямам никакво значение, не играя никаква роля;
2. личност; деец; герой, действащо лице (в драма и пр.); a public

общественик, обществен деец;
3. изк. изображение (на човешка и пр. фигура), образ, фигура; статуя; a lay

модел (на художник); прен. неправдоподобен (схематичен) герой; човек без всякаква индивидуалност, “пионка”;
4. фигура, илюстрация, чертеж, диаграма, таблица (в книга и пр.);
5. мат. фигура, тяло;
6. фигура (при танц, кънки и пр.); to cut

s правя фигури по леда (с кънки);
7. десен (на плат);
8. астр. хороскоп; to cast a

правя хороскоп;
9. цифра; pl смятане, аритметика; сума, цена; double

двуцифрено число; in round

s закръглено; a mistake in

s грешка при изчислението; to be quick (smart) at

s умея да смятам, добър съм (бива ме) в аритметиката; to fetch a high

продава се на висока цена; his income runs ino four

s доходът му е с хиляди; to put a

on поставям (определям) цена(та) на;

s цифрови данни;
10. лит. реторическа фигура; преносен израз; метафора, сравнение (и

II. v
1. рисувам, изобразявам; представям графически; чертая, начертавам;
2. представям си, въобразявам си (to o.s.);
3. обикн. pass украсявам с фигури; десенирам;
4. означавам с цифри; (пре)смятам, изчислявам;
5. фигурирам, съм, явявам се, участвам; to

as s.o. явявам се като някого, правя се на, играя ролята на някого;
6. ам. разг. смятам, преценявам; мисля;
7. муз. цифровам (бас);
8. ам. подразбира се (that

s);
9. sl разследвам, проверявам, проучвам;

Подробна информация от Wikipedia

Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.

Брокеры бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
 • БИНАРИУМ
  БИНАРИУМ

  1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий